Naltrekson opioidy – Low Dose Naltrexone (LDN)

Naltrekson LDNW leczeniu uzależnień wykorzystuje się tzw. blokery, czyli substancje blokujące działanie różnych substancji psychoaktywnych. Jednym ze skutecznych blokerów jest naltrekson, antagonista receptora opioidowego. Dzięki swoim szczególnym właściwościom pomaga w walce z uzależnieniem alkoholowym oraz od opioidów, likwidując efekt euforii towarzyszący zażywaniu tych substancji. Terapia naltreksonem stanowi doskonałe uzupełnienie psychoterapii.

Naltrexone — czym jest ta substancja?

Naltrekson to substancja będąca blokerem receptorów opioidowych, które przestają być podatne na stymulację przez wydzielane po zażyciu substancji psychoaktywnej endorfiny. Przyjmowanie substancji psychoaktywnych przestaje działać euforycznie, a tym samym dawać przyjemność.

Brak pozytywnych efektów po zażyciu substancji psychoaktywnej pomaga doprowadzić do zaniku zachowań warunkowych z nią związanych, a tym samym stopniowo zwalczać nałóg i przywrócić osobie uzależnionej równowagę fizyczną i psychiczną.

W jakich sytuacjach pomoże naltrekson? Alkoholizm, uzależnienie od morfiny, heroiny czy opium — wykazuje dużą skuteczność w walce z każdym z tych problemów.

Na czym polega terapia LDN (low dose naltrexone)?

Terapia low dose naltrexone, czyli LDN, to leczenie bazujące na podawaniu pacjentowi niskich dawek naltreksonu. Określenie to dotyczy terapii zakładających dzienną dawkę tej substancji nieprzekraczającą 25 mg.

W przypadku leczenia uzależnień dawka naltreksonu jest dostosowywana do indywidualnej sytuacji pacjenta. Zazwyczaj leczenie trwa około roku, ponieważ receptory opioidowe muszą być blokowane tak długo, aż ich aktywność wygaśnie. Pod koniec terapii (około 9 miesiąca) dawkę zaczyna się stopniowo zmniejszać, jednak w razie potrzeby możliwe jest także przedłużenie leczenia. Warto pamiętać, że najlepsze efekty daje połączenie terapii naltreksonem z psychoterapią, dzięki której pacjent nauczy się funkcjonowania bez korzystania z substancji psychoaktywnych.

Terapia low dose naltrexone LDN

Naltrekson ceniony jest głównie ze względu na niską toksyczność i niemal zerowe ryzyko uzależnienia się od niego. Co więcej, można go bezpiecznie łączyć z lekami antypsychotycznymi, co okazuje się nieocenione w przypadku wielu pacjentów.

Substancja ta sprawdza się dobrze na pierwszym etapie leczenia, kiedy kluczowe jest zwalczenie intensywnego głodu psychicznego. Okazuje się także wyjątkowo skuteczna po zakończeniu terapii i opuszczeniu ośrodka stacjonarnego — pomaga wytrwać w abstynencji.