Detoks alkoholowy, odtruwanie poalkoholowe

Detoks alkoholowyDetoks alkoholowy — pierwszy krok w leczeniu alkoholizmu

Leczenie uzależnienia alkoholowego rozpoczyna się od detoksykacji alkoholowej, polegającej na odstawieniu substancji uzależniającej w kontrolowany sposób, pod opieką specjalistów. Dzięki temu osoba uzależniona, rozpoczynając walkę o odzyskanie zdrowia, otrzymuje fachowe wsparcie medyczne, zapewniające bezpieczeństwo i skuteczność tego trudnego procesu.

Odtrucie poalkoholowe — co dzieje się po odstawieniu alkoholu?

Kiedy substancja uzależniająca przyjmowana jest przed dłuższy czas w regularny sposób, jej nagłe odstawienie okazać się może niebezpieczne dla zdrowia, a niekiedy nawet życia. Mamy wtedy do czynienia z zespołem abstynencyjnym, powodującym szereg dolegliwości np. lęk, rozdrażnienie, bezsenność, wahania ciśnienia czy zaburzenia pracy układu krążenia. Należy także liczyć się z ryzykiem wystąpienia padaczki alkoholowej bądź psychozy alkoholowej.

Kwestie związane z bezpieczeństwem podczas detoksu są niezwykle istotne. Należy jednak pamiętać także o wsparciu psychicznym — walka z silną potrzebą sięgnięcia po alkohol i złagodzenia dolegliwości związanych z zespołem abstynencyjnym jest wyjątkowo trudna i osobom uzależnionym ciężko jest poradzić sobie samodzielnie z tym problemem.

Prywatne odtruwanie alkoholowe — sposób na skuteczny i bezpieczny detoks

Odtruwanie alkoholowe w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień to najlepszy sposób na to, by detoks przebiegł w bezpiecznych warunkach i zakończył się sukcesem. Pacjent przez cały czas pozostaje pod opieką medyczną, która w razie potrzeby szybko zareaguje na wszystkie pojawiające się problemy.

Celem detoksykacji jest całkowite usunięcie z organizmu substancji psychoaktywnej oraz jej metabolitów, w możliwie bezpieczny i komfortowy dla pacjenta sposób. Równie istotne jest uzupełnienie powstałych niedoborów składników odżywczych oraz zadbanie o to, by organizm odzyskał równowagę wodno-elektrolitową. Dzięki stałemu monitorowaniu stanu pacjenta oraz indywidualnemu podejściu personelu możliwe jest znaczące łagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego i przejście przez detoks w stosunkowo spokojny sposób.

Jak przebiega detoks alkoholowy?

odtruwanie poalkoholoweIndywidualne podejście do każdego pacjenta jest niezwykle istotne przy detoksie alkoholowym. Dlatego przed rozpoczęciem odtruwania konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z osobą uzależnioną, poznanie jej historii chorób, uwzględnienie wieku i aktualnego stanu zdrowia. Wszystkie te czynniki mają wpływ na zaplanowanie alkoodtrucia.

Wywiad pozwoli też ocenić, czy konkretny pacjent może mieć szczególne problemy zdrowotne związane z odstawieniem alkoholu. W przypadku osób, u których w przeszłości występowały poważne dolegliwości np. po przerwaniu ciągu alkoholowego, zachowuje się wyjątkową ostrożność.

Podczas detoksu pacjentowi podaje się kroplówki z glukozą, witaminami oraz solą fizjologiczną. W niektórych sytuacjach konieczne jest podanie środków uspokajających lub innych, których zastosowanie wynika ze stanu danej osoby. Detoks alkoholowy trwa z reguły kilka dni — tyle czasu potrzebne jest, by usunąć toksyny z organizmu, chociaż dokładny czas odtrucia jest kwestią indywidualną, uzależnioną od wielu czynników.

Detoksykacja alkoholowa to pierwszy krok w walce z nałogiem

Detoksykacja alkoholowa przeprowadzona pod okiem specjalistów jest bezpieczna i skuteczna. W naszym prywatnym ośrodku terapii uzależnień Pniowiec na osoby uzależnione czeka zespół składający się lekarza, psychiatry, psychologa i psychoterapeuty, a także asystenta socjalnego i certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień.

Należy pamiętać, że detoks to tylko pierwszy krok na drodze do trzeźwości. Leczenie należy kontynuować podczas psychoterapii nakierowanej na problem uzależnienia alkoholowego. Oferujemy trwającą 30 dni terapię w formie pobytu stacjonarnego, podczas której uzależnieni mają możliwość korzystania z psychoedukacji, warsztatów, arteterapii i ergoterapii, a także nauki technik relaksacyjnych. Kompleksowe podejście do problemu znacząco zwiększa szansę na odniesienie sukcesu i pokonanie nałogu.